Specifieke zandfracties spelen een belangrijke rol bij de zuivering van water. Ook bij het behandelen van afvalwater, rioolwater, proceswater en recreatiewater alsmede waterwinning en/of waterontharding, bodemenergie, bronnering, grondwaterbemonstering en ontijzering van water zijn onze zanden een bepalende factor.


KIWA BRL K240.

Het vuurgedroogde materiaal kan ook geleverd worden met een KIWA BRL K240 certificaat (zand en grind voor de drinkwaterproductie).


Zowel de standaard maatvoeringen zand en grind als maatwerk zand kunnen wij leveren. U bepaald de fractie en samenstelling.


Drinkwater

Om drinkwater van goede kwaliteit te kunnen produceren moet het water eerst zorgvuldig gefilterd worden. Hier draagt ABVeenstra aan bij door drinkwaterbedrijven te voorzien van producten als filterzand en filtergrind.

Dit betekent dat dit materiaal aan strenge eisen voldoen en de continuïteit kan waarborgen. De selectie van de juiste fractie en maatverdeling kunnen bepalend zijn voor een optimaal functionerend filtersysteem.


Afvalwater

Het water dat bijvoorbeeld gebruikt wordt bij het afkoelen van staal of bij het terugspoelen van water in filtersystemen om het filter te reinigen. Het water wordt uiteindelijk geloosd en niet opnieuw gefilterd voor hergebruik.


Rioolwater

Water afkomstig uit onze huishoudens van bijvoorbeeld douche, gootsteen en toilet. Het gezuiverde rioolwater komt uiteindelijk weer in de natuur terecht. Dit zuiveringsproces staat dus onder streng toezicht en zoals u kunt verwachten voldoen onze zanden aan die eisen.


Proceswater

Proceswater word in het bijzonder toegepast bij het wassen en spoelen van producten als statiegeld flessen en herbruikbare glazen potten, maar ook als koelvloeistof, oplosmiddel of als vervoermiddel. Het water kan verkregen worden uit diverse bronnen zoals oppervlaktewater, grondwater, drinkwater, afvalwater en zeewater, dit alles afhankelijk van de kwaliteit die nodig is voor de toepassing waarin het proceswater gebruikt wordt. Het zuiveren van proceswater kan onder andere door zandfiltratie


Recreatie

Onder recreatie verstaan wij onder andere zwembad- en aquariumwater. Afhankelijk van de korrelgrootte of fractie zal het filterzand vaste deeltjes zoals vliegjes of contactlenzen af vangen. Hierdoor is het mogelijk om onze recreanten constant van schoon water te voorzien.


Waterwinning

Soms kan het interessant zijn een eigen watervoorziening, waarbij water uit de bodem wordt onttrokken, te installeren. Een waterbron ten behoeve van beregening, brandputten of zelfs consumptie. Het filterzand voldoet aan de huidige- en toekomstige milieu-regelgevingen welke het gewenste rendement en kwaliteit kan leveren.
Strenge winter of waterschaarste? Met een eigen waterput is er altijd voldoende water voorhanden! Een brandput is bij nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen vaak verplicht.


Bodemenergie

Gebruik de energie van de aarde op een milieuvriendelijke (géén CO2) en energiezuinige manier om uw huis of gebouw te verwarmen of te verkoelen.

Gegarandeerd een diepte investering die meer oplevert. Of het nu gaat om woonhuizen, scholen, garages, bedrijfspanden, kantoren, zorgcentra, recreatiegebouwen, musea of horecagelegenheden aardwarmte kan overal worden benut.

 

Lekker warm in de winter en heerlijk koel in de zomer. En dit allemaal zonder uw portemonnee en het milieu te belasten.

U maakt namelijk gebruik van één van de schoonste en zuinigste verwarmingssystemen te wereld. Een systeem dat haar energie op een verantwoorde manier onttrekt aan de aarde.

 

Er zijn twee soorten systemen: een open en een gesloten systeem.

Open: Er is een haalbron en een retourbron nodig. Hiervoor is vaak geen vergunning vereist en deze wordt toegepast wanneer men grotere vermogens nodig heeft.


Gesloten: Via bodemcollectoren welke onderling zijn verbonden, circuleert een mengsel van water en antivries. 

Dit mengsel neemt warmte op en deze zal worden gebruikt om het gebouw te verwarmen. In de zomer werkt het andersom en wordt de warmte afgevoerd naar de aarde. 

Een goed gesloten systeem belast de aarde niet en is onderhoudsvrij.


Bronnering

Veelal kan het nodig zijn om tijdelijk en lokaal de grondwaterspiegel te verlagen, om ervoor te zorgen dat het aanleggen van bouwwerken, wegen, kabels of leidingen droog kan worden uitgevoerd. Om dit te bewerkstelligen in zuiver en perfect gezeefd filterzand een uitkomst.


Grondwater bemonstering

Door middel van het plaatsen van peilbuizen is het mogelijk om op regelmatige basis de kwaliteit van het grondwater en eventuele fluctuaties in het grondwaterniveau te controleren en te meten. Door het toepassen van filterzand en filtergrind bij bemonstering van het grondwater kan men optimale analyseresultaten bereiken.

ZAND

GRIND

Waterbehandeling

bronbemaling: A2 tunnel Maastricht

Nieuw assortiment:


DantoPlug

DantoGran

Wanneer u interesse heeft

horen wij dat graag.

Home     |     Thermische producten     |      Producten     |   Media     |    Contact

Over ons

AB Veenstra & Zn

Zand en Grind B.V.

is gespecialiseerd in het leveren van zand

en grind.

“De nieuwe standaard”

Contact:

AB Veenstra & Zn

Zand en Grind BV

Winnerstraat 22 C

6031 NL Nederweert

E: planning@abveenstra.nl


Tel: 0495-238224


Leveringen:

Wij leveren vanuit Brabant en Drenthe,

door de gehele Benelux en delen van Duitsland.